Jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalja a radicalshop.hu üzemeltetője és kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

A Látogató/Felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

  1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

A weboldal üzemeltetője és az adatok kezelője: Tattoofactory kft.
Székhely: 1081 Bp. Bezerédy utca 19.
Elérhetőség: 1073 Bp. Erzsébet krt. 18. fsz/7
Telefon: +36-30-200–5254
Adószám: 27125209-2-42

  1. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldalon található elérhetőségeken keresztüli kapcsolatfelvétel során a Felhasználó önkéntesen hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:
név

cím
e-mail cím
telefonszám

adószám

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja a felhasználóval való kapcsolattartás

a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése

felhasználói elégedettség tesztelése és mérése.

A Felhasználó az oldal használatával és vagy a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik félnek nem adja ki, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

  1. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉB GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a 2. pontban leírtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással és vagy az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében leírt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Cookie-k: A weboldal úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat használ. A weboldal kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. A “cookie”-k fogadását letilthatja illetve törölheti a böngészője beállításaiban. Ebben az esetben felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos szolgáltatások, információk vagy adatokhoz való hozzáféréshez. A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 111.222.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a Felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, valamint minden oldal láblécében megtalálható hivatkozáson keresztül az Adatvédelmi Tájékoztató foglaltak szerint tájékoztatásban részesül.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k, cookiek (sütik) és naplófájlok felhasználásának célja statisztikai jellegű.

  1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

A Google Analytics által létrehozott session ID-k és cookiek (sütik) időtartama 30 napra szól, a session ID-k az weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az elérhetőségeink bármelyikén írásban lehet bejelenteni.

  1. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A Felhasználói adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adja ki, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a Felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

  1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az adatkezelés a Felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A Felhasználó az Adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról e-mail címünkön írásban kérhet ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást. A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt e-mail címünkön írásban lehet bejelenteni.

  1. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve esetlegesen az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

  1. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

Az radicalshop.hu weboldal a Forpsi szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Cégnév: BlazeArts Kft.
Postai cím: 6090 Kunszentmiklós, Pf: 28.
Székhely cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Telefon: (+36) 1 610 5506
E-mail cím: info@forpsi.hu
Adószám: 12539833-2-03
Közösségi adószám: HU12539833

 

  1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írásban jelezni az Adatkezelő elérhetőségei bármelyikén.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: polgári bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény