A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését telefonon is visszaigazolják. Ez – az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével – a megrendelés beérkezését követő 24/48 órán belül megtörténik.

A vételár

A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, mely bruttó (Áfa-t is tartalmazó) áron kerül feltüntetésre. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk az aktuális EURO, Angol Font árfolyama szerint!

A szállítás módja és költségei

Az áruházakban egyelőre csak utánvételi módot választhatja. Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, a rendszerben megtekintheti azonnal az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendő összeget. A megrendelt termékek kiválasztása és a rendelés leadás után telefonon hívunk a 06-30-200-52-54-es telefonszámról és tájékoztatunk a várható szállítási időről. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az át nem vett rendelések esetében, a következő rendeléskor kizárólag előre utalással történő fizetés lehetséges, és felszámolásra kerül az előző rendeléskor át nem vett csomag szállítási költsége (1.400 Ft)!

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
„… 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredő kárának megtérítését. …”

Szavatosság

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

Linkek

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
MKEH
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)